Želiš da čuješ više o novim tehnologijama, razgovaraš sa predstavnicima kompanija i ponudiš svoje rešenje? Dođi na Open Space Technology radionice! Open Space Technology je koncept inovativnih i interaktivnih radionica koje studentima, stručnjacima i predstavnicima kompanija obezbeđuju prostor da rade na rešavanju zanimljivih problema sa kojima se kompanije danas suočavaju. U više blokova od po 1h 15 minuta diskutovaće se o različitim temama i trendovima u najzastupljenijim strukama u Srbiji danas. Studenti će biti u mogućnosti tokom jednog bloka da se kreću u okviru radnog okruženja i biraju kojoj od polemika i kada će se priključiti. Najmotivisaniji studenti Univerziteta u Srbiji dobiće priliku da doprinesu kreativnom rešavanju problema. Saznaj iz prve ruke kako zaposleni u vodećim kompanijama razmišljaju o odabranim temama i blisko se upoznajte sa aktuelnostima u tehnologiji. Više o temama i prijavi za učešće na jobfair.rs Vidimo se!