Raspored prošlogodišnjih predavanja Raspored_predavanja

Predavanja su otvorena i besplatna za sve studente, stoga pozivamo sve koji imaju želje da prisustvuju, na jednom ili više njih, da to i učine, bez obzira da li su prijavljeni za učešće u rešavanju takmičarskog zadatka ili ne.