Osnovni podaciPodaci o studiranju
Iskustvo u radu s PLC-ovima


Položeni ispiti:

Da li ste radili stručnu praksu koja je vezana za rad sa PLC-ovima?

Ukoliko jeste, napišite naziv poslodavca:


Ukratko opišite svoje akademsko ili radno iskustvo u radu sa PLC-ovima


BiografijaIzaberite svoj CV u .pdf obliku veličine do 5MB (ovo polje nije obavezno)


Izaberite svoje motivaciono pismo u .pdf obliku veličine do 5MB (navesti zbog čega želite da se prijavite za ovo takmičenje).


Slažete li se da Vaš CV bude dodat u EESTEC bazu biografija koju delimo sa svojim partnerima u cilju povezivanja studenata i poslodavaca?

Navedite ostale članove tima (obavezno)


Napomena

Svaki tim će se sastojati od 3 člana. Takođe, svaki član tima prilikom prijave mora da navede imena ostala 2 člana. Pojedinačne prijave nisu dozvoljene, odnosno timovi koji ne budu kompletni neće biti uzeti u razmatranje.Uslovi prijave


Slažete li se s time da prisustvovanjem na radionici dajete pravo da fotografije na kojima ste Vi, napravljene tokom programa, ustupite udruženju EESTEC, koje ih može koristiti u vlastite promotivne svrhe bez Vašeg naknadnog odobrenja?


Potvrđujem da mogu prisustvovati na najmanje 80% predavanja radionice.

Napomena: Na takmičenju mogu učestvovati studenti čije se prijave odobre i koji posete barem 80% stručnih predavanja koja će se održati u okviru PLC+ radionice.

Pristajem da moja rešenja zadatka budu korišćena u sklopu radionice i promocije.