Organizatori PLC+ 2019

Marija Srejić

marija.srejic@eestec.etf.rs Koordinator za odnose sa javnošću

Simona Šutić

simona.sutic@eestec.etf.rs Glavni organizator

Aleksandra Stojiljković

aleksandra.stojiljkovic@eestec.etf.rs Koordinator za logistiku

Organizatori PLC+ 2018

Tijana Saković

tijana.sakovic@eestec.etf.rs Koordinator za odnose sa javnošću

Filip Erić

filip.eric@eestec.etf.rs Glavni organizator

Mihailo Joksimović

mihailo.joksimovic@eestec.etf.rs Koordinator za logistiku

Organizatori PLC+ 2017

David Pešić

David Pešić

david.pesic@eestec.etf.rs Koordinator za odnose sa javnošću
Miloš Pavlović

Miloš Pavlović

milos.pavlovic@eestec.etf.rs Glavni organizator
Dragan Mitić

Dragan Mitić

dragan.mitic@eestec.etf.rs Koordinator za logistiku

Organizatori PLC+ 2016

Marina Obrenović

Marina Obrenović

marina.obrenovic@eestec.etf.rs Koordinator za odnose sa javnošću
Veljko Božić

Veljko Božić

veljko.bozic@eestec.etf.rs Glavni organizator
Sofija Jović

Sofija Jović

sofija.jovic@eestec.etf.rs Koordinator za promocije