Šta je PLC+ radionica?

PLC+ je besplatna stručna radionica u organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kompanije Siemens i Udruženja studenata elektrotehnike Evrope – EESTEC, koja će mladim i perspektivnim budućim inženjerima pružiti detaljniji uvid u problematiku s kojom se inženjeri susreću u industrijskoj automatizaciji. Radionica nudi mogućnost teorijske nadogradnje znanja o radu s programabilnim logičkim kontrolerima (PLC) te pruža mogućnost usavršavanja istih na praktičnom zadatku, u svrhu što bolje pripreme za rad u poslovnom okruženju.

 
 

Ko se može prijaviti?

Mogu se prijaviti svi studenti osnovnih i postdiplomskih studija elektrotehnike i računarstva i mašinstva koji imaju iskustvo u radu s PLC-ovima, bilo praktične bilo akademske prirode. Prijavljivanje se vrši na ovoj stranici, u periodu od 24.03.2019. do 04.04.2019. u 23:59.

 
 

O PLC+ radionici

 

PLC+ radionica se održava u tri zemlje – Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji. U svakoj od ovih zemalja postoji prvi krug radionice, usmeren na takmičare iz svake zemlje pojedinačno i on se održava nezavisno od radionica u ostalim zemljama. Tokom prvog kruga, studenti koji se prijave će imati priliku da idu na različita predavanja koja će držati profesori elektrotehnike, kao i predstavnici Siemens-a, a biće usmerena na rad sa PLC-ovima i poslovne prilike u ovoj oblasti. Takođe, ova predavanja će imati za cilj da podignu uspešnost i olakšaju rešavanje zadatka koji će prijavljeni takmičari dobiti nakon dvonedeljnog perioda predavanja. Svi učesnici imaju rok od pet dana da reše predstavljeni zadatak i predaju svoj rad. Nakon ocenjivanja prvog dela takmičenja, dve najbolje ekipe iz svake zemlje će se takmičiti u drugom krugu. Drugi krug se sastoji od novog zadatka koji će biti prilagođen za potrebe šire javnosti jer će se rešenja predstavljati na zatvaranju takmičenja koje će se održati u Zagrebu 17.05.2019. na kojem će prisustvovati takmičari i profesori iz sve tri zemlje, kao i predstavnici Siemens-a, prijatelja organizatora i medija. Na zatvaranju će se dodeljivati i nagrade. Posebno će biti proglašena najbolja ekipa iz svake zemlje, kao i pobednik celog takmičenja PLC+ 2019.