Alumni članovi Udruženja studenata elektrotehnike Evrope (Istek) – Lokalni komitet Beograd, deveti put raspisuju konkurs za nagradu Alumni sekcije „Najsvestraniji Istekovac”. Konkurs je otvoren za sve članove Isteka koji su u trenutku podnošenja prijave studenti na osnovnim studijama ili su diplomirali na osnovnim studijama u toku 2018. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Odabir najsvestranijeg Istekovca ima za cilj promociju motivisanih i vrednih studenata. Alumni sekcija našeg Lokalnog komiteta želi da, kao i prethodnih godina, i finansijski podrži najaktivnije članove u njihovom radu na fakultetu i u Isteku. Zato pozivamo članove Isteka da prijave sebe ili nekog drugog člana slanjem poruke sa temom „Prijava za najsvestranijeg Istekovca“ na adresu alumni.nagrada@eestec.etf.rs! Uz poruku je potrebno dostaviti komisiji popunjeni formular. Kandidati će dobiti potvrdu o prijemu prijave u roku od 24 sata. Visina finansijskog dela nagrade (ukupno ili po dobitniku, ako ih bude više) zavisiće od svote prikupljene od strane članova alumni sekcije. Odluka će biti doneta na osnovu dostavljenih informacija uz konsultacije sa Upravnim odborom Lokalnog komiteta i proveru navedenih informacija. Rok za prijavu je 10. decembar 2018. godine u ponoć. Očekujemo vaše prijave!