O nagradi Alumni sekcija beogradskog lokalnog komiteta Isteka od 2010. godine dodeljuje jednom godišnje nagradu „Najsvestraniji istekovac“. Ta nagrada je nastojanje bivših članova Isteka u Beogradu, koji su danas mahom zaposleni u uspešnim preduzećima i na univerzitetima, kako u Srbiji, tako i širom planete, da podrže i ukažu na motivisane, preduzimljive i vredne studente. Studente koji sem izuzetnih akademskih rezultata pokazuju entuzijazam i posvećenost uspešnom vođenju naše organizacije, kao i drugim vannastavnim aktivnostima. Studente na koje ovo društvo može računati kao veoma vredan i perspektivan kadar. Prilikom odabira prijavljenih kandidata vrednuje se sledeće:
  • uspeh na fakultetu (godina studija, prosečna ocena, broj osvojenih kredita (ESPB), osvojene nagrade, angažovanost u nastavi…)
  • aktivnost u Isteku (dužina članstva, članstvo u organima komiteta (UO, Skupština…) ili međunarodnim organima, vrsta aktivnosti i raznovrsnost aktivnosti, ostavljen uticaj i trag na rad i razvoj LK…)
  • aktivnost na drugim poljima (angažovanost u drugim studentskim/omladinskim/sportskim organizacijama, razne lične inicijative…)
Prve godine je nagrada dodeljena na svečanoj proslavi 10 godina postojanja Istekovog lokalnog komiteta u Beogradu, a svake naredne na tradicionalnom prednovogodišnjem balu koji na ETF-u organizuje alumni organizacija ETF-BAFA. To je ujedno i lepa prilika da ova naša inicijativa dobije na publicitetu i da za nju čuju svi prisutni, od dekana, brojnih profesora i članova alumni organizacije ETF-BAFA, do svih razigranih gostiju i prisutnih studenata.