Upravni odbor Udruženja – kontakt

 

Predsednik Udruženja – Milica Lazić

Milica Lazić

E-mail:  milica.lazic@eestec.etf.rs

chairperson@eestec.etf.rs

Telefon:    +381 63 173 68 30

 

Blagajnik – Dušan Bobičić

Dušan Bobičić

E-mail: dusan.bobicic@eestec.etf.rs

treasurer@eestec.etf.rs

Telefon:    +381 64 34 71 151

 

Unutrašnja organizacija – Maja Milenković

Maja Milenković

E-mail: maja.milenkovic@eestec.etf.rs

ia@eestec.etf.rs

Telefon:   +381 69 15 38 871

 

Odnosi sa kompanijama – Mina Milić

Mina Milić

E-mail:  mina.milic@eestec.etf.rs

cr@eestec.etf.rs

Telefon:   +381 61 19 09 578

 

Kontakt osoba –  Mihajlo Starčević

Mihajlo Starčević

E-mail:  mihajlo.starcevic@eestec.etf.rs

cp@eestec.etf.rs

Telefon:   +381 64 47 96 166

 

Odnosi sa javnošću – Olga Pavlović

Olga Pavlović

E-mail:  olga.pavlovic@eestec.etf.rs

pr@eestec.etf.rs

Telefon:    +381 62 12 53 213

 

Informacione tehnologije – Aleksa Ilić

Aleksa Ilić

E-mail: aleksa.ilic@eestec.etf.rs

it@eestec.etf.rs

Telefon:    +381 65 283 283 8